silvan güneş - Türk, Öğüdünü Tuttun Mu?
   
  Kitaplar
  Şiir & Şarkı & Beste
  Oğuz Kaan'ın Türklük Duası
  Türk, Öğüdünü Tuttun Mu?
  Kim Ne Demiş
  Hakkında
  Köşe Yazıları
  Sevgi İhmale Gelecek Bir Duygu Değildir
  Haberler
  Ziyaretçi defteri

Söz gider yazı kalır...

Atatürk Ne Demişti? - 18

- Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek âlimler çıkabilir. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Sizler, yani yeni Türkiyenin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Türkiyenin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın; memleket için gerçek idealin ne ise onu görecek,hedefe yürüyeceksin... Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; önüne sonsuz engeller yığacaklar fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, vasıtasız, hiç kabul ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak, bu engelleri aşacaksın.Bundan sonra da sana büyüksün derlerse söyleyenlere güleceksin... (Mustafa Kemal Atatürk)

- Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaâklısınız severim. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, İstiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım. (Mustafa Kemal Atatürk)

-Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar. (Mustafa Kemal Atatürk)

-Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız. (Mustafa Kemal Atatürk)

-Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. (Mustafa Kemal Atatürk)

-Millî mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. (Mustafa Kemal Atatürk)

-Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.
(Mustafa Kemal Atatürk)

   
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
www.gunesmühendislik.blokspot.com Güneş İnşaat Mühendislik Ltd Şti. Kuşadası Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol